Vad varje hälso- och vårdföretag bör veta då de köper mystery shopping

Att diskutera värdet av mystery shopping för vårdföretag är en ganska ny företeelse, men faktum är att man i allt större utsträckning börjar tala om patientupplevelse. Allt fler aktörer, framförallt privata, vill försöka påverka miljöer och arbetssätt för att möta förväntningarna hos den vårdsökande. Då kan mystery shopping vara en mycket givande metod. Genom att utföra dokumenterade besök kan man få insikt i både brister och styrkor inom verksamheten. Naturligtvis ska dessa besök, i linje med gällande branschetiska regler, utföras av personer i äkta behov av vård. Det vill säga att det inte är acceptabelt med shoppers som spelar sjuka.

Second To None är ett amerikanskt mystery shopping-företag och medlemmar i MSPAMystery Shopping Professionals Association. I denna läsvärda artikel går de igenom de viktigaste punkterna som ett vårdföretag bör ta hänsyn till då man planerar att genomföra ett mystery shopping projekt.

Om du är i färd med att upphandla den här typen av tjänst kan du även ha glädje av vår köpguide. I den hittar du en användbar checklista att stämma av din kravspecifikation mot.

Ladda ner köpguiden

Leave a Comment